Algemene voorwaarden     Mediumconsult    Hypnose    Belangrijk     Nieuws        

 

2helendehanden     

        energetische praktijk 

 

 

  Home  Behandeling  |  Cursus  |  AgendaIk  |  Links Contact      

 

 

 

 

 

   Algemene voorwaarden energetische praktijk

 

 
 

 

                       2helendehanden

    

 

   

 

 

 
 

  
 

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen en cursussen van energetische praktijk 2helendehanden

(verder te noemen de praktijk) en de cliŽnt(e) / cursist(e).  Bovenstaande geldt ook voor de werkzaamheden en

boodschappen gegeven en gedaan als medium / hypnotiseur.

 

       

   1 - Aanmelden/aansprakelijkheid

 

Aanmelden voor een Reiki- of andere cursus/-energetische behandeling en of een hypnosebehandeling geschiedt na

telefonische of persoonlijke aanmelding of via het contact formulier zoals dat is vermeld op de website.

 

Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de deelname aan

een cursus / energetische- en of hypnose behandeling, workshop, mediumconsult of hetgeen verteld wordt / werd als

medium  geheel voor eigen risico is.

 

Het maken van een afspraak betekent dat cliŽnt alles duidelijk gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De praktijk is in geen geval aansprakelijk voor schade aan eigendommen van cliŽnt en derden.

 

      

   
 

 

De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

  

 

 

   

 

   2 - Gezondheid

 

Wanneer je onder behandeling bent bij een arts vanwege een (ernstige) ziekte of psychiatrische

stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient je behandelend arts / specialist of jezelf voor

aanvang van deelname aan een Reiki- of andere cursus / energetische behandeling de praktijk

hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het je bekend dat er in het kader van een Reiki- of

andere cursus / -energetische behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie

in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Ditzelfde geldt ook voor de werkzaamheden

welke als medium en hypnotherapie/hypnose worden gedaan.

    

 

 

 

   3 - Mediumconsult, healing- en of hypnosebehandeling 

   

Alle contact tussen personen en de behandelaar (Riny Kuijlen) vinden plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel

experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is het ter vervanging van bestaande

gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.).

 

Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van het medium aan derden worden overlegd of verteld. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart het medium en de behandelaar vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

 


    

 

 

   4 - Annulering

 

De praktijk behoudt zich het recht voor de een cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers

ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving

verplaatst worden naar een volgende cursus.

 

 

 

  

   5 - Betaling van een behandeling (healing, hypnose, hypnotherapie, mediumconsult) en of cursus.

 

    5.1
Alle behandelingen, therapie, consult en cursussen die uitgevoerd worden dienen contant, per tikkie of per bank (vooraf) te worden afgerekend.

    5.2 
Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliŽnt in rekening te brengen.

 

Bij annulering van een cursus wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% in rekening gebracht. Bij 1 week of korter wordt 100% in rekening gebracht.

 
    5.3
Bij ontevredenheid heeft u geen recht op teruggave van de behandeling-,therapie-, cursus- of consultkosten.
 
    5.4
2helendehanden heeft het recht om tussentijds een prijsaanpassing door te voeren.
   

 

 

   6 - Geheimhouding

 

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke

informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden

gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of

mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing.

 

 
 

  

  

 

  

    Privacy verklaring (AVG)

                         2helendehanden

 

 
 

  

  

 1. Persoonsgegevens

 

1.1     Bij 2helendehanden wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk

van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer o.a. :

aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de behandeling.

 

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot uw gegevens.  lk deel uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor hebt geven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. 2helendehanden hanteert een standaard bewaartermijn van alle persoonsgegevens van 12 jaren na ons laatste contact.

 

Waarvoor worden uw gegevens bewaard :

 

1.    Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering    xdaarvan alsmede informatie te verstrekken over nieuwe behandelmethodes en cursussen.

2.    Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en geboortedatum worden xgebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

3.    Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te xmonitoren.

 

  

1.2     Cookies

Tekstvak: in    reu   ma  en op uw privacy.                              hiyv- ∑

 

                  2helendehanden gebruikt alleen technische- en functionele cookies en analystische cookies die geen inbreuk maken op uw  xxxxxxxxxxxxxprivacy.                    

 

Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u deze altijd aan mij (Riny Kuijlen) stellen. Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) 2helendehanden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 2helendehanden informatie te kopieren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.

 

 

 

     

 

 
 
 

Praktijkadres

 

   

 

lBoomstede 301

3608 AP  Maarssen

 

Tel.

GSM

0346-574054

06-47563564

   

 

 

  

Info@2helendehanden.nl

 

 

 

 

Uw huis zuiveren

 
 

 

Onrustig gevoel thuis, een bedompte sfeer? Voelt koud aan?

    

Vreemde geluiden 's nachts terwijl er niemand anders aanwezig is?

   

"Klik hier" voor de ontknoping

 
 

Hypnose

 

 

 

Voor o.a.:

- liftangst

- faalangst

- hoogtevrees

- angst voor kleine ruimtes

- pleinvrees

- bang om in het openbaar   xxte spreken,

- angst voor je examen

- stress

- bang voor katten of xxhonden?

 
 
 

Reiki kadobon

 

 

 

Verras haar/hem eens

met een 

 

 kadobon

 

voor een:

- mediumconsult

- Reiki-behandeling

- Quantumheling

- stressbehandeling

- pijnbehandeling

 
 

Aangesloten bij:

 

 

 

  

 

 

 

   

 

     
 

Paranormaal genezer

Medium

Magnetiseur

Reiki-Master

Quantum-heler

Hypnotiseur

Hypnotherapeut

 

Riny Kuijlen

  

Tel.

0346-574054

06-47563564

 

Webshop

 
 

www.2helendehanden.nl

www.hypnoseofzo.nl

www.spiritueelofzo.nl