Medium-consult   Algemene voorwaarden     Belangrijk     Nieuws    

 

2helendehanden     

        energetische praktijk 

  

  Home  |  Behandeling  |  Cursus  |  Webwinkel  |  Agenda  |  Tarieven  |  Ik  |  Links Contact    

 

    

Universele principes

   

   

   

   

Oneindige intelligentie

Oneindige intelligentie, door vele God genoemd, is de levenskracht of de essentie van alles in het universum. 

Die kracht is in zichzelf perfect en drukt die perfectie uit door universele principes. 

Als menselijke wezens zijn we perfect geschapen en functioneren we perfect precies zoals we zijn.

   

Liefde: de motiverende kracht   

Liefde is de motiverende kracht en de bron van alle kracht in het universum. Liefde

heelt en transformeert alles. Universele Principes zijn de richtlijnen die ons helpen om

ons met liefde te verbinden en haar te gebruiken voor onszelf en elkaar.

   

Relatie met de bron  

De manier waarop we de universele Intelligentie zien is precies zoals we het leven ervaren. Als we de universele Intelligentie zien als levenskracht of God die iedereen en alles onder alle omstandigheden liefdevol en onvoorwaardelijk steunt, ervaren we een leven van totale vreugde en echte innerlijke vrede. In werkelijkheid is God niet een of ander afzonderlijk wezen, maar een liefdevolle en onvoorwaardelijke steunende energie die in alles en iedereen leeft, dat wat ik werkelijk ben.

   

Oorzaak en gevolg

Ons Innerlijk Weten, ook wel ons hogere zelf genoemd, dat verbonden is met de oneindige intelligentie, creŽert alle omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven.

Het doet dit zodat we de gevoelens kunnen ervaren die door gebeurtenissen opgewekt worden. Daardoor voelen we de energie van de patronen, ideeŽn en overtuigingen die

de oorzaak zijn van alle gebeurtenissen in ons leven of er juist uit voortkomen. Als we

die patronen, ideeŽn of overtuigingen accepteren en er vervolgens van kunnen houden precies zoals we zijn, begint er een proces van transformatie op gang te komen.

   

Vrije wil  

Het Universum staat ons allen de keus toe om een leven te leiden zoals wij het graag

zelf willen. We kunnen alleen voor onszelf kiezen hoe we willen leven, niet voor

anderen.

   

Bewust zijn van de bedoeling  

Alles en iedereen in het universum heeft een bedoeling. Als we ons hart openen om in contact te komen met ons Hogere Zelf staan we onszelf ook toe om de inspiratie te voelen van de bedoeling van ons leven. Als we in contact blijven met de inspiratie van onze bedoeling, merken we dat alles betekenis heeft en ons steunt om de perfectie

van het universum te ervaren.

   

Doen wat we het liefste doen

Ieder van ons heeft het recht om precies te doen wat we het liefst doen en de

vreugde te ervaren dat een dergelijk leven met zich meebrengt. Als we doen wat we

het liefste doen, laten we volledig vrij zien wie we echt zijn, waardoor we gericht zijn

op onze bedoeling en het universum. Als onze huidige levensomstandigheden oncomfortabel aanvoelen is dat een signaal dat we ook die als perfect kunnen zien, precies zoals ze zijn, waardoor we vrede met de situatie kunnen hebben. Het vredig accepteren en voltooien van een situatie levert de energie op die nodig is om met

een andere te beginnen.

  

Geven en ontvangen   

Het is zowel heerlijk als natuurlijk om te geven en te ontvangen. Een gift vanuit ware liefde en gulheid - vrijwillig, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn - is zowel

voor de ontvanger als de gever een heerlijke ervaring. Als we vasthouden wat we

hebben omdat we in schaarste geloven, dan houden we de liefde vast. Daardoor blokkeren we liefde in onszelf, hetgeen altijd leidt tot een oncomfortabel gevoel. Waar het werkelijk om gaat is niet het tekort, maar onze bereidheid om nog guller liefde te geven en te ontvangen.

   

Waar we ons op richten groeit   

Hoe meer we ons richten op de dingen in ons leven die al perfect werken, zoals gezondheid, relaties en de dingen die we leuk vinden om te doen, hoe meer ze groeien. Het idee dat we behoefte hebben om af te rekenen met problemen, trekt alleen maar meer problemen aan. Ieder probleem dat we denken waar te nemen is alleen maar een waarschuwing om ons te richten op de gevoelens die door de situatie worden opgewekt. Die situatie hebben we alleen maar gecreŽerd om ons in contact te brengen met deze gevoelens. Als we die gevoelens kunnen houden, dan komt de energie vrij die we er in hebben opgesloten en staan we deze energie toe ons te inspireren creatief te zijn.

   

Niet oordelen en vergiffenis   

Het universum is puur energie. Een steunende energie. Het enige woord dat we

daarvoor kennen is liefde. Liefde is de enige energie in het universum, een energie die zich van nature wil laten gaan. Zij neemt alleen maar toe als ze gevoeld wordt. Als we over iets of iemand oordelen, stoppen we meteen de expansie van die energie. Dit veroorzaakt een druk in ons die we alleen maar kunnen opheffen door weer liefde te voelen. Het voelen van vergiffenis voor iemand die we eerst veroordeeld hebben is de eerste stap om ons hart naar die persoon te openen. Na enige tijd begint dat gevoel

van vergiffenis in Liefde te veranderen.

   

Het doel en de middelen

Het middel en het doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat zijn ťťn. We ervaren vrede als we op een vredige manier denken, voelen en actief zijn. We ervaren rijkdom

als we de overvloed om ons heen zien en voelen. We ervaren vreugde door vreugdevol

te zijn.

  

IntuÔtie en gevoelens

Zodra we de Universele Principes in ons bestaan toelaten, merken we dat ons leven

 het meest effectief werkt als we vanuit het hart oftewel gevoelsniveau reageren in plaats vanuit het hoofd oftewel het intellectuele niveau. We leren vervolgens dat onze gevoelens ons in contact brengen met onze intuÔtie en dat onze intuÔtie ons in contact brengt met onze hogere intelligentie. Op een gegeven moment kunnen we al onze gevoelens, precies zoals ze zijn, accepteren en er plezier aan beleven. We beginnen

onze intuÔtie steeds meer te vertrouwen en te vervolgen. Daardoor ontdekken we dat

we perfect geleid worden in onze omgang met alles en iedereen in het Universum.

 

 

 

  

 

Webwinkel

 

     

      

 

 

Colloidaal zilver

een vergeten wondermiddel?

 

 

  

 

  

 

 

TIP

 

 

 
- Je wilt je hartsvriend(in) verrassen maar je weet niet waarmee.
Je beste vriend(in) staat altijd voor je klaar en nu wil je iets terug doen.
- Je zoekt een kado voor iemand die alles al heeft.
Je weet  niks voor je verjaardag.
Je wilt iemand helpen die pijn heeft.

      

 

Verras haar/hem eens

met een 

kadobon

 

(voor stress- en pijnbehandeling of een mediumconsult)

 

 

 

Magnetiseren   Reikibehandeling

Quantum heling

   

  Voor o.a.:

-  Pijnbestrijding/reductie

-  Ontspanning

-  Hoofdpijnklachten

-  Migraine

-  Stress reductie

-  Snellere genezing

 

  "Behandeling"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten bij:

 

 

   

"Terug"                                                      

  
      Riny Kuijlen  Medium Magnetiseur en ReikiMaster